Østkanten Motorbåtforening

Revidert 22.03.2017

Prisliste for Østkanten Motorbåtforening 2016

Medlemskap

Kontingent kr. 675,- per år
Breddemeterkr. 600,- per meter kai
Miljøavgift kr. 125,- per meter kai
Jolleplass kr. 200,- per år
Utrigger kr. 35.000,- Avskrivning over 10 år.
Andelsbrev kr. 2.500,- Betales tilbake ved opphørt medlemskap
Småbåtplasskr. 1.200,- per år (opp til 16 fot)
Strømboks kr. 3.000,- Avskrivning over 10 år.
Boder kr. 12.500,- for hel. Deles opp i parter. Avskriving over 10 år. + kr. 200,- per pers bod til vedlikehold

Slipping

Priser for ikke medlemmer                  kr. 1.000,-
Vinteropplag for ikke medlemmerkr. 3.000,- inkludert slipping

Strøm på bryggene

Tilknytning strømboks kr. 3.000,- Avskrivning over 10 år
Brukt strøm kr. 1,50 ,- per kw
Det er kun anledning til et uttak på 500w.

Leie av klubbhuset

For ikke medlemmer   kr. 4.200,- inkl. utvask
Depositum ikke medlemmer kr. 2.000,-

Leie av båtplass

  • Leie av båtplass for ikke medlemmer kr. 800,- per mnd.
  • Leie av småbåtplass for ikke medlemmer kr. 400,- per mnd.

Annet

  • Søknadsavgift for båtplass kr. 250,- per år
  • Vimpel kr. 120,-